Titulní stránkaPořádané akce » XI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII

XI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII

UPOZORNĚNÍ – oznámení o přeložení kongresu ke stažení ZDEVážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolte mi, abych Vás touto cestou jménem výboru Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP pozvalna XI. kongres naší společnosti, který se bude konat v Clarion Congress Hotel Ostrava v termínu 15.- 16. října 2020.
Pro letošní kongres jsme po čtyřech letech opět záměrně zvolili moravskou destinaci, která je geograficky přívětivá k našim slovenským kolegům a přátelům a věříme,
že Ostrava poskytne důstojné prostředí pro konání našeho sympózia.

Tradičně se těším také na účast spřátelených fyzioterapeutů a sester, pro které jsme též vytvořili prostor a témata. Kongres je postaven na široké, ale také netradiční tématice a věřím, že si v rámci programu sympózia každý účastník najde své.

Na kongresu nebude scházet ani tradiční vyhlášení ceny za nejlepší přednášky v podobě čestného uznání a malého finančního příspěvku a současně bude udělena také cena za nejlepší publikaci v rámci oboru za období 2019–2020.

V uplynulém roce se nám po mnohaletém úsilí společnými silami podařilo narovnat úhrady dané sazebníkem zdravotních výkonů a ve spolupráci s Českou společností pro ortopedii a traumatologii částečně tak zlepšit financování především v oblasti jednodenní péče. V dalších letech nás čeká obdobný kus práce v rámci DRG úhrad pro nemocnice a je třeba nepolevit ve snahách zlepšovat podmínky úhrad pro segment námi poskytované péče. Věřím, že bude prostor k diskusi na toto téma v rámci členské schůze naší společnosti.

Na závěr bych si Vás dovolil informovat, že máme pro všechny platné členy naší společnosti malé překvapení, které však bude odtajněno až v rámci registrace jednotlivých účastníků.

Pevně doufám, že se Vám bude letošní kongres líbit a velmi se těším na další přátelská setkání v Ostravě v rámci odborného programu i mimo něj.

V úctě,

prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
předseda SSTA ČLS JEP