Titulní stránkaPořádané akce » IX. národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

IX. národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé dámy a pánové,

je mi velkou ctí, že jsem byl osloven výborem Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP k pořádání dalšího, v pořadí již IX. národního kongresu naší společnosti, konaného ve dnech 13. – 14. října 2016 v Hotelu International v pražských Dejvicích.

Po úspěchu kongresu v Olomouci v roce 2014 jsme se rozhodli zopakovat scénář organizace za přizvání našich oborově příbuzných rehabilitačních lékařů
a fyzioterapeutů. Obdobně jako na předešlé akci bude vedle sekce lékařů věnována samostatná odborná sekce také problematice sesterské a problematice fyzioterapie. Domníváme se, že daný formát nenásilného propojení oboru ortopedické sportovní traumatologie s fyzioterapií
a rehabilitací je jednou z možností, jak tříbit a kultivovat odborné názory a posouvat tyto příbuzné obory společně kupředu.

Výbor společnosti ve snaze podporovat mladé a aktivní lékaře rozhodl, že v průběhu národních kongresů SSTA, počínaje kongresem letošním, budou pravidelně udíleny ceny za nejlepší přednášky ve formě čestného uznání
a finančního příspěvku na kongresové výdaje v rámci našeho oboru. V letošním roce bude poprvé vyhlášena také soutěž o nejlepší publikaci, a to pro období 2016 – 2018. V rámci kongresu budou též udělena případná další čestná členství.

Pevně doufám, že bude letošní kongres, obdobně jako předešlé akce, odborným obohacením pro všechny zúčastněné stejně tak jako příjemným setkáním všech přátel sportovní traumatologie a artroskopie.

Přeji Vám příjemné dva kongresové dny a těším se na odborná i neformální setkání v průběhu kongresu.

V úctě,

doc. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
předseda SSTA ČLS JEP