Titulní stránkaPořádané akce » XXIII. kongres České internistické společnosti ČLS J.E. Purkyně

XXIII. kongres České internistické společnosti ČLS J.E. Purkyně

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

čas bohužel tak rychle běží, že jsem ještě nevstřebal všechny dojmy a poznatky z loňského internistického kongresu a již Vás chci co nejsrdečněji pozvat jménem organizačního a programového výboru na XXIII. kongres České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, který se bude konat v Brně
od 21. – 24. 9. 2016 v prostorách pavilonu E brněnského výstaviště.
Potěšující je, že každým rokem se zvyšuje účast na internistických kongresech, především mladších kolegů, roste zájem a úroveň nejen odborných společností, ale i firemních vystoupení. Sesterská sekce již nedílně patří k programu a chtěli bychom ještě více motivovat mladé internisty k většímu zastoupení jejich výsledkových sdělení. Prohlubujeme i spolupráci se slovenskými kolegy a rádi bychom, aby nezůstalo jen u účasti na kongresech.
Doufáme, že se i v letošním roce rozhodnete pro účast ať pasivní či aktivní
a podpoříte naše úsilí o další rozvoj vnitřního lékařství. Přednášky jsou tradičně zajištěny jednotlivými odbornými společnostmi, které garantují výběr témat a přednášejících tak, aby probíraná témata byla odrazem problémů v klinické praxi. Chtěli bychom se zaměřit na mezioborová témata, diferenciální diagnostiku
a problémy souvisejícími s přípravou na postgraduální vzdělávání.
V rámci vnitřního lékařství řešíme celou řadu problémů. Nejvíce nás trápí nedostatek kvalitních internistů v mnoha okresních nemocnicích, především v západních a severních Čechách, kdy lékaři odchází do zahraničí, do soukromých praxí a nemáme odborné zajištění pro kvalitní akreditaci těchto pracovišť. Kdo má vychovávat mladé, začínající lékaře, kdo má léčit, když vzhledem k nedostatku lékařů musíme omezovat počty lůžek, a není to problém jen lékařů, ale bohužel i sester. Vnitřní lékařství bude vzhledem k prodlužujícímu se věku, k polymorbiditě pacientů, rychlému odsunu z chirurgických pracovišť, symptomatické onkologické péči, stále více potřebné. Finanční ocenění práce internistů je nesrovnatelné se zahraničím. Na fakultách vychováváme především zahraniční studenty, aby fakulty měly finanční zdroje, ale během několika let budeme těžko hledat české lékaře především mužského pohlaví. Když jsme studovali, tak na medicínu šli nejlepší studenti
ze středních škol, dnes o tom silně pochybuji. Když srovnáme platy lékařů s průměrným platem v České republice, s právníky, s finančním sektorem, tak je mi trochu smutno a to nemluvím vůbec o odpovědnosti našeho povolání. Není možno naříkat, ale přijít s řešením. A to jako výbor hledáme, jak v rámci postgraduálního vzdělávání, akreditací interních zařízení, prestiži povolání a finančního ohodnocení. K tomu by měli přispět i setkání s primáři interních oddělení a setkání na kongresu k výměně názorů.
Organizací kongresu byla opět pověřena společnost Meritis s.r.o, která své organizační schopnosti prokázala
na předchozích kongresech. V současné době složitých ekonomických podmínek oceňujeme účast a podporu firem, bez nichž by se tato setkání nemohla uskutečnit.
Věříme, že podobně jako v minulých letech se zúčastníte našeho kongresu v hojném počtu.

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

předseda organizačního a programového výboru