Titulní stránkaPořádané akce » XXV. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně » Informace k aktivní účasti

Informace k aktivní účasti

JEDNACÍ JAZYK
Jednacími jazyky kongresu budou čeština, slovenština a angličtina (bez simultánního překladu).
 

POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKT

Abstrakta, prosím, zasílejte elektronicky:
• formát Word, řádkování jednoduché, velikost písma 12 bodů, písmo Times New Roman;
• rozsah abstraktu maximálně 300 slov (mimo záhlaví);
• záhlaví musí obsahovat název, jména autorů (podtrženo jméno osoby, která bude práci prezentovat), pracoviště autorů;
• požadujeme strukturovaná abstrakta: cíl, metodika, výsledky, závěry. Na konec abstraktu uveďte kontaktní e-mailovou adresu;
• abstrakta nebudou redigována, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku. Nebudou zasílány korektury.
 

Abstrakt, prosíme, odeslat nejpozději do 31. 5. 2018.
ON-LINE na: www.meritis.cz/kongrescis2018
nebo e-mailem: kongrescis2018@meritis.cz

O zařazení přihlášených sdělení budou autoři informováni nejpozději do 20. 8. 2018.

Vzorový abstrakt

Název sdělení: VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ A…
Autoři: Novák J.1 , Novotný A.2
Pracoviště: 1 Interní oddělení, nemocnice, Kolín
  2 Interní oddělení, FN Olomouc

Postery
Během kongresu bude probíhat posterová sekce.
Postery budou umístěny na panelech o rozměru:
90 cm (šířka) x 180 cm (výška)