Titulní stránkaPořádané akce » XXVII. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně » Organizační výbor

Organizační výbor

Výbor České internistické společnosti

Předseda
• prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM

Místopředsedové
• prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

• prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

• prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC

Vědecý sekretář

• prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc.

Pokladník

• prim. MUDr. Petr Svačina

Zástupci mladých internistů
• MUDr. Jan Škrha jr., Ph.D.

Členové

• prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

• MUDr. Jana Lacinová

• prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D.

• prim. MUDr. Jan Nedvídek

• prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

• prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA

• prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.

• prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC

• prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Revizní komise
• MUDr. Jiří Orság, Ph.D.

• prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

• MUDr. Milan Tržil


Organizační a programový výbor kongresu

Předseda
• prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Členové
• prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D.
• Ilona Růžičková
• prim. MUDr. Petr Svačina
• prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC
• MUDr. Milan Tržil
• prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
II. interní klinika Lékařské fakulty MU

Pekařská 53
659 91 Brno

tel.: +420 543 182 253
fax: +420 543 182 307