Titulní stránkaPořádané akce » XXXIX. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI, XXXI. KONFERENCE ČESKÉ ASOCIACE PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS, BLOK ČESKÉ ASOCIACE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ ČKS

XXXIX. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI, XXXI. KONFERENCE ČESKÉ ASOCIACE PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS, BLOK ČESKÉ ASOCIACE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ ČKS

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás pozvat na XXXIX. konferenci České společnosti pro hypertenzi, XXXI. konferenci pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS a bloku České asociace srdečního selhání ČKS.

Opět se vracíme po dvou covidových letech na Jižní Moravu do Mikulova. Hypertenzní sjezd patří k vyhledávaným konferencím a jsem rád, že Vám můžeme nabídnout pozvání tentokrát do hotelu Galant, kde společně strávit příjemné odborné, ale i společenské chvíle.

Hypertenze patří k nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním a dosažení cílových hodnot krevního tlaku, adherence k léčbě a inercie nám stále dělá velké problémy. Naše setkání by mělo přispět k tomu,
abychom se vzájemně seznámili s novinkami v diagnostice a léčbě vysokého krevního tlaku a při vzájemné
výměně názorů a nových poznatků přispěli ke zlepšení péče o hypertoniky v klinické praxi. 

Česká společnost pro hypertenzi je velmi aktivní a kromě pravidelných konferencí ČSH se podílí na sympoziích
na Novoměstské radnici, v letošním roce to bylo již XX. setkání, z kterého se vydává monografie: Arteriální hypertenze – současné klinické trendy. Mladí a aktivní lékaři, mají možnost se účastnit letní školy hypertenze Evropské hypertenzní společnosti (ESH). Každoročně pořádáme tiskové konference a osvětu k světovému dni hypertenze a to 17. května. Pravidelně máme bloky na sjezdech české kardiologické společnosti a na kongresech české internistické společnosti. Každý rok vyhlašujeme ceny za nejlepší práce v oblasti hypertenze do 40 let.
ČSH aktivně spolupracuje s EHS a také s Mezinárodní společnosti pro hypertenzi (ISH). Vydáváme časopis „Hypertenze a kardiovaskulární prevence“. Členové výboru jsou vedoucími v „Centres of Excellence
in Hypertension“ .Výbor ČHS připravuje nová „Doporučení pro léčbu a diagnostiku hypertenze“.

Organizací konference je pověřena již tradičně na Moravě, firma Meritis s.r.o. 

Kdo přijíždíte poprvé, tak na Mikulovském zámku můžete navštívit zcela unikátní vinařskou expozici s obřím sudem a dřevěnými kládovými lisy. Začíná zde i vinařská stezka – po trase okolo Pálavy. Centrum města bylo již v roce 1952 vyhlášeno památkovou rezervací. Najdete zde barokní Sloup Nejsvětější Trojice, na východní straně náměstí pak Dietrichsteinskou hrobku. Z gotických staveb stojí za zmínku farní a kolegiátní kostel sv. Václava.
Ve chvílích volna můžete navštívit další známé lokality Mikulova, Svatý Kopeček, Kozí hrádek. Svatý Kopeček
se stal v 17. století významným poutním místem, je zde kostel sv. Šebestiána, zvonice a kaple křížové cesty.
Ať půjdete v Mikulově a jeho okolí kamkoliv, setkáte se s pohodou a pohostinností jižní Moravy. 

Doufám, že se Vám konference bude líbit a strávíme zde užitečné a příjemné chvíle a navážeme na tradici úspěšných konferencí v minulých letech.

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
předseda organizačního vý­boru