Titulní stránkaPořádané akce » 31. PRACOVNÉ DNI DEDIČNÉ METABOLICKÉ PORUCHY

31. PRACOVNÉ DNI DEDIČNÉ METABOLICKÉ PORUCHY

Vážené kolegyne a kolegovia,

srdečne Vás pozývame na 31. pracovné dni o dedičných metabolických poruchách, ktoré sa uskutočnia
25. – 27. mája 2016 v hlavnom meste Slovenska, Bratislave. Miestom nášho stretnutia bude hotel Barónka, ktorý stojí na úpätí Malých Karpát v bratislavskej časti Rača. Už vopred sa tešíme sa na Vašu aktívnu účasť s množstvom kvalitných odborných príspevkov, ktorými prispejete k vysokej úrovni tohto podujatia. Zo širokej škály metabolickej problematiky sme na pracovné dni v Bratislave vybrali dve odborné témy. Prvou bude problematika hyperamonémií, veľkej a pomerne častej skupiny metabolických porúch, pri ktorej sú pacienti ohrození trvalým poškodením mozgu. Ako druhú tému sme zvolili dedičné metabolické poruchy v dospelosti, stále aktuálny problém zabezpečenia adekvátnej starostlivosti o stále väčší počet našich dospelých pacientov. Okrem uvedených tém bude v časti varia vytvorený dostatočný priestor na prezentáciu noviniek a výskumných aktívít jednotlivých metabolických centier. Popri odbornom programe sa budeme snažiť spríjemniť Váš pobyt v Bratislave aj spoločenským večerom v tradícii kultúrnych zvyklostí malokarpatského regiónu.

Tešíme sa na stretnutie v Bratislave

Za organizačný výbor
Vladimír Bzdúch