Titulní stránkaPořádané akce » X. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII

X. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozval na již X. kongres naší Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii.
Výbor Společnosti s radostí akceptoval zájem plzeňských ortopedů a artrhroskopistů o uspořádání tohoto kongresu v krásném městě Plzeň. Konkrétně se tohoto úkolu ujal doc. MUDr. Petr Zeman, Ph.D., MBA, kterému tímto velmi děkuji.
Kongresy Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii jsou pro každého účastníka jistě příjemný překvapením nejen programem, ale i přátelskou atmosférou
a přeplněnými posluchárnami po celou dobu odborného programu. O společenském programu v městě Plzeň se jistě nemusím šířeji zmiňovat. Věřím, že tento kongres bude v tomto duchu významně navazovat na kongresy předešlé.
Artroskopická operativa je progresivně, možná nejprogresivněji se vyvíjející oblast ortopedie.
Jak stoupají počty výkonů, tak stoupá i erudice operatérů. Je zajímavé poslechnout si zkušenosti z různých koutů České republiky i ze zahraničí. Kde jinde je tato konfrontace možná, než na Národním kongresu SSTA . Budu velmi rád, když přijmete mé pozvání a kongresu se aktivně / ale i pasivně/ zúčastníte na přednáškách, organizačních sezení formou členské schůze a samozřejmě i při společenských příležitostech, kterých bude dostatek.
Témata odborné části programu jsou zvolena uvážlivě, nezapomínáme na sportovní traumatologii i na možnosti konservativní léčby. Dostatečný prostor je věnován sestrám a fyzioterapeutům, kteří jsou nedílnou součástí terapeutického procesu našich pacientů.
Společenské akce by měly doplňovat příjemnou atmosféru, kterou účastníci kongresu, kongresový výbor
a kongresové venue jistě zabezpečí.

Těším se na setkání a věřím, že se Vám v Plzni bude líbit

prof. MUDr. Tomáš Trč , CSc., MBA
Předseda SSTA , President kongresuVážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

dovolte mi, abych Vás srdečně pozval na X. kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP, který se bude konat ve dnech 25.-26. října 2018 v Parkhotelu v Plzni.
V letošním roce jsme do odborného programu vybrali dle našeho názoru aktuální
a zajímavé tematické okruhy vhodné pro lékaře a fyzioterapeuty věnující se sportovní traumatologii a artroskopii na jakékoliv úrovni. Nosnými tématy kongresu budou současné trendy a doporučené postupy v rekonstrukčních operacích ramena, kyčle
a kolena. Věnovat se budeme mimo jiné i nejnovějším postupům při léčení úrazů pohybového aparátu jak u dospělých, tak u dětských pacientů, včetně jejich komplikací. Současně se chceme také výrazněji zaměřit na odborné sekce určené pro fyzioterapeuty a zdravotní sestry, protože i oni jsou nedílnou součástí našich týmů pečujících o pacienty.
Účast na našem kongresu přislíbila většina tuzemských a i několik významných zahraničních odborníků, kteří budou prezentovat nepochybně zajímavá sdělení v dané problematice.
Nebude chybět ani již tradiční česko-slovenské hokejové utkání a také společenský večer, který se bude v letošním roce konat v atraktivních prostorech plzeňského pivovaru.
Bude nám ctí, pokud se zúčastníte našeho společného kongresu, ať už aktivně ve formě prezentací, a nebo třeba jen svojí pasivní účastí. Přihlášky k účasti na kongresu zasílejte, prosím, co nejdříve na níže uvedenou adresu. Vaše návrhy k aktivní účasti ve formě přednášky včetně abstrakt budou pečlivě posouzeny a pokud budou splňovat adekvátní úroveň a tematické zaměření, budou zařazeny do odpovídající odborné sekce kongresu.
Pevně doufám, že kongres splní Vaše očekávání po odborné i společenské stránce.

Těším se na Vás na podzim v Plzni!

S úctou a pozdravem

Doc. MUDr. Petr Zeman, Ph.D., MBA
organizátor kongresu
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí LF UK a FN v Plzni