Titulní stránkaPořádané akce » XI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII

XI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII

Vážené kolegyně a vážení kolegové, milí přátelé,

po roční vynucené odmlce věřím, že se nám letos podaří uskutečnit XI. národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP. Vzhledem k tomu, že jsme byli nuceni konání v minulém roce odložit, a také díky solidaritě našich slovenských přátel, kteří byli ochotni svoji akci o rok odsunout, se v letošním roce bude kongres konat v původně plánovaných prostorech Clarion Congress Hotelu Ostrava v termínu 21. – 22. 10. 2021.
Jistě bude hodně toho, co si budeme chtít vzájemně říci, ať již v rámci odborných jednání, či soukromě v kuloárech nebo na doprovodných společenských akcích. I když nelze předvídat, zda covid v podzimních měsících opět zásadněji neudeří, domníváme se, že je správné náš kongres plánovat v tradičním prezenčním formátu a že situace dovolí v této podobě akci v říjnovém termínu uspořádat.
Těším se také na účast fyzioterapeutů a sester, pro které bude opět vytvořen tradiční prostor a témata. Jak bylo předesláno v minulém roce, na kongresu budou vyhlášeny ceny za nejlepší přednášky v podobě čestného uznání a finančního příspěvku a bude udělena také cena za nejlepší publikaci v uplynulých 2 letech.
V rámci kongresu dále proběhne výroční schůze s volbami do výboru společnosti, kde budeme moci prodiskutovat nejrůznější témata dotýkající se naší každodenní artroskopické praxe.
Platí také tajuplná předzvěst malého překvapení pro každého evidovaného člena společnosti, které bude odtajněno při registraci účastníků kongresu.
Pevně věřím, že se nám, s neopomenutelnou pomocí našich partnerů, v letošním roce podaří kongres uskutečnit a že tak navážeme na předkovidový čas, kdy bylo běžné se potkávat, hovořit spolu a bavit se bez nejrůznějších fyzických či psychologických bariér. Těším se na setkání v Ostravě s vámi všemi a přeji hodně zdraví a klidný letní čas.

S přátelským pozdravem,

prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
předseda SSTA ČLS JEP