Titulní stránkaPořádané akce » XXV. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně

XXV. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vám zaslat již druhé oznámení k XXV. kongresu České internistické společnosti, který se bude konat v Brně, ve dnech 19 – 22. 9. 2018. Již nyní přemýšlíme o tématech a přednáškách, které by zaujaly co nejširší odbornou veřejnost a začínáme jednat o sympoziích, která by přinesla, co nového se odehrálo od minulého kongresu v Praze. Proto jsme již oslovili mnohé z Vás o návrh témat,
na podzimní kongres. Těšíme se na spolupráci s Vámi. Rádi bychom Vás také informovali o činnosti výboru České internistické společnosti. 

Potěšující je, že každým rokem se zvyšuje účast na internistických kongresech, především mladších kolegů, roste zájem a úroveň nejen odborných společnosti, ale i firemních vystoupení. V posledních dvou letech výrazně vzrostl počet firemních sympozií a také zájem časopisů o publikace připravené k našemu kongresu. Sesterská sekce již nedílně patří k programu a její kvalita rok od roku roste. Prohlubujeme i spolupráci
se slovenskými kolegy a rádi bychom, aby nezůstalo jen u účasti na kongresech.

Vnitřní lékařství je mezioborové a v rámci kongresu nebudou chybět témata, na něž se při jiných příležitostech nedostane. Právě komplexnost a šíře záběru internisty činí z této medicínské specializace jednu z nejzajímavějších a také nejnáročnějších.

Výbor České internistické společnosti v uplynulém roce věnoval pozornost především přípravě postgraduálního vzdělávání. Ve spolupráci s akreditační komisí jsme připravili návrh základního interního kmene, kam nyní patří 17 oborů. Sjednotit požadavky jednotlivých oborů a zlepšit a zjednodušit náplň kmene, především s ohledem
na menší nemocnice, nebylo vůbec lehké. Kmen se prodloužil na 30 měsíců a bude ukončen zkouškou. Nyní jsme zahájili diskuzi k specializovanému výcviku ve vnitřním lékařství po kmeni. Pro budoucnost mladých lékařů je důležité již nyní budovat duální vzdělávání s výsledným dvojím zaměřením lékaře internisty. Jde nám o udržení představy široce vzdělaného internisty, navíc v kombinaci se specializací v některém z interních oborů. Význam interny z hlediska vzdělávání roste, vracíme se k tomu, že každý lékař by měl získat kvalitní a komplexní znalost interní medicíny bez ohledu na to, v jakém oboru pracuje. Interna nyní představuje “kmenový obor“.

V letošním roce byl zvolen nový výbor ČIS, který již začal pracovat, jeho složení je součástí našeho oznámení. Předsedou byl zvolen opět prof. Češka. Přejeme celému výboru, aby ještě dále posunul význam interny, abychom byli schopni udržet kvalitní lékaře a sestry v našich nemocnicích, pro naše pacienty.

Organizací kongresu byla opět pověřena společnost Meritis s.r.o., která své organizační schopnosti prokázala
na předchozích kongresech. V současné době složitých ekonomických podmínek oceňujeme účast a podporu firem, bez nich by se tato setkání nemohla uskutečnit.

S přáním úspěšného XXV. kongresu České internistické společnosti se těším na setkání s Vámi.

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

předseda organizačního a programového výboru