Titulní stránkaPořádané akce » XV. Setkání zájemců o zobrazovací techniky a Glaukomový klub

XV. Setkání zájemců o zobrazovací techniky a Glaukomový klub

Pozvánka na XV. Setkání zájemců o zobrazovací techniky a Glaukomový klub,
které se koná dne 2. 9. 2017 v Českém Krumlově.


Odborná záštita: Oční klinika 1.LF UK a UVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Odborný garant: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

INVITED SPEAKERS
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
předseda ČLS JEP

Odborníci z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR, z Přírodovědecké fakulty UK Praha a z Ústřední vojenské nemocnice – VFN a 1. LF UK Praha (MUDr. Pavel Němec).