Titulní stránkaPořádané akce » XXXIV. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI, XXVI. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS, BLOK ČESKÉ ASOCIACE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ ČKS

XXXIV. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI, XXVI. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS, BLOK ČESKÉ ASOCIACE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ ČKS

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás pozvat na XXXIV. konferenci České společnosti pro hypertenzi, XXVI. konferenci pracovní skupiny Preventivní kardiologie a Blok České asociace srdečního selhání ČKS.

Vracíme opět na Jižní Moravu do Mikulova. Podzimní termín 5. – 7. října 2017,
je výhodný s ohledem na další odborné akce, ale také na počasí, které by mohlo umocnit atmosféru příjemného Mikulovského zámku. Hypertenzní konference patří k vyhledávaným kongresům a doufám, že tomu bude i v letošním roce a přijedete strávit s námi příjemné odborné, ale i společenské chvíle.

Česká společnost pro hypertenzi (ČSH) je velmi aktivní a kromě pravidelných konferencí ČSH se podílí
na sympoziích na Novoměstské radnici, v letošním roce to bylo již XIV. setkání. Z každého ročníku se vydává monografie: Arteriální hypertenze – současné klinické trendy. Mladí a aktivní lékaři mají možnost se účastnit letní školy hypertenze Evropské hypertenzní společnosti (ESH). Každoročně pořádáme tiskové konference a osvětu k Světovému dni hypertenze, a to 17. května. Pravidelně máme bloky na sjezdech České kardiologické společnosti a na kongresech České internistické společnosti. Každý rok vyhlašujeme ceny za nejlepší práce v oblasti hypertenze pro lékaře do 40 let. ČSH aktivně spolupracuje s EHS a také s Mezinárodní společnosti
pro hypertenzi (ISH). Vydáváme časopis „Hypertenze a kardiovaskulární prevence“. Členové výboru ČSH jsou vedoucími v „Centres of Excellence in Hypertension“ kterých máme v ČR sedm. V letošním roce proběhly volby
do výboru ČSH a předsedou se stal prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc. jr.

Hypertenze stále patří k nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním a dosažení cílových hodnot krevního tlaku nám stále dělá velké problémy. Naše setkání by mělo přispět k tomu, abychom se vzájemně seznámili s novinkami v diagnostice a léčbě vysokého krevního tlaku a při vzájemné výměně názorů a nových poznatků přispěli ke zlepšení péče o hypertoniky v klinické praxi. Součástí odborného programu je sesterská sekce, kde se zvyšuje nejen počet účastníků, ale především odborná úroveň. Zájem o přednášky převyšuje kapacitu programu, a proto po oba dny bude pořádána posterová sekce s aktivní diskuzí. Věřím, že každý z účastníků si najde téma
či přednášku, která bude pro něho užitečná.

Organizací konference je pověřena již tradičně na Moravě firma Meritis s.r.o.

Na Mikulovském zámku můžete navštívit zcela unikátní vinařskou expozici s obřím sudem a dřevěnými kládovými lisy. Začíná zde i vinařská stezka – po trase okolo Pálavy. Centrum města bylo již v roce 1952 vyhlášeno památkovou rezervací. Najdete zde barokní Sloup Nejsvětější Trojice, na východní straně náměstí pak Dietrichsteinskou hrobku. Z gotických staveb stojí za zmínku farní a kolegiátní kostel sv. Václava. Ve chvílích volna můžete navštívit další známé lokality Mikulova, Svatý Kopeček, Kozí hrádek. Svatý Kopeček se stal v 17. století významným poutním místem, je zde kostel sv. Šebestiána, zvonice a kaple křížové cesty. Ať půjdete v Mikulově a jeho okolí kamkoliv, setkáte se s pohodou a pohostinností jižní Moravy.

Doufám, že se Vám konference bude líbit a strávíme zde užitečné a příjemné chvíle a navážeme na tradici úspěšných konferencí z minulých let.

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
předseda organizačního vý­boru