Titulní stránkaPořádané akce » XXVII. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně

XXVII. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně

Deadline na přihlášku k aktivní i pasivní účasti, ubytování, odesílání abstraktů je prodloužen do 31.8.2020!

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na XXVII. kongres České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, který se bude konat v Brně, ve dnech 18. – 21. 11. 2020.

Potěšující je, že každým rokem se zvyšuje účast na internistických kongresech, především mladších kolegů, roste zájem a úroveň nejen odborných společnosti,
ale i firemních vystoupení. V posledních letech výrazně vzrostl počet firemních sympozií a také zájem časopisů o publikace připravené k našemu kongresu. Sesterská sekce již nedílně patří k programu a její kvalita rok od roku roste. Prohlubujeme i spolupráci se slovenskými kolegy a rádi bychom, aby nezůstalo jen u účasti na kongresech.

Vnitřní lékařství je mezioborové a v rámci kongresu nebudou chybět témata,
na něž se při jiných příležitostech nedostane. Právě komplexnost a šíře záběru internisty činí z této medicínské specializace jednu z nejzajímavějších a také nejnáročnějších.

V loňském roce jsme diskutovali podobu našeho časopisu „Vnitřní lékařství“ a rozhodli jsme se pro spojení časopisu „Interní medicína pro praxi“ a časopisu „Vnitřní lékařství“. Věříme, že nová podoba časopisu Vnitřní lékařství s vydavatelem Solen s.r.o, přinese svým čtenářům nejnovější poznatky za všech oborů vnitřního lékařství v podobě, která bude srozumitelná pro praxi, pro mladé internisty připravující se v postgraduálním vzdělávání, přinese zajímavé případy z praxe, které mohou pomoci v diferenciálních diagnostických úvahách přímo v ordinaci. Nová redakční rada je výrazně omlazena a je předpokladem aktivního přístupu k časopisu nejen u nás, ale i Slovensku. Připravujeme celou řadu změn v obsahu se zajímavými rubrikami.

Organizací kongresu je opět pověřena společnost Meritis s.r.o, která své organizační schopnosti prokázala
na předchozích kongresech. Oceňujeme účast a podporu firem, bez nich by se tato setkání nemohla uskutečnit.

S přáním úspěšného XXVII. kongresu České internistické společnosti se budu těšit na setkání s Vámi.

Miroslav Souček

předseda organizačního a programového výboru