Titulní stránkaPořádané akce » X. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH, 5.-6.10.2023 Brno

X. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH, 5.-6.10.2023 Brno

Vážení kolegové,

letos již podesáté organizujeme setkání, které poskytuje možnost široké mezioborové diskuse témat,
jejichž společným jmenovatelem je porucha krevního srážení a z ní rezultující projevy trombózy a/nebo krvácení. Toto téma, které prostupuje všemi obory medicíny, je samozřejmě řešeno i při jiných příležitostech. Na našem kongresu by mělo mít ucelený systematický charakter a vést k navázání, prohloubení či usnadnění spolupráce
a vytvoření společných projektů, studií či grantů. Navíc je toto setkání i příležitostí k další propagaci nových diagnostických a léčebných postupů, jejich propojení a rozšíření napříč různými obory.
Letošní program koncipujeme jako diskusní celky problémových okruhů, do nichž by byly zavzaty ty odbornosti, s nimiž je daná klinická problematika řešena a kde již případně existují společné aktivity, společné doporučené postupy či poradní pracovní skupiny, nebo tam, kde by bylo zmíněné propojení mezi společnostmi vhodné vytvořit.
Diskutovány tak budou např. disseminovaná intravaskulární koagulace v současném pojetí, trombotické mikroangiopatie v diagnostice a léčbě, trombocytopenické stavy, plicní embolie, farmakologické a další aspekty léčby, včetně lékových interakcí, dostupnosti a zajištění podání různých léků. Velmi rádi bychom prohloubili také i spolupráci s námi blízkou problematikou transfuzního lékařství a laboratorní diagnostiky v širším spektru. Program využije interaktivních možností a technického zázemí k tomu, aby Vás upoutal a byl pro Vás přínosem.
Dovolujeme si Vás tedy pozvat k účasti na jubilejním X. národním kongresu České společnosti pro trombózu
a hemostázu ČLS JEP, který bude tento rok pořádán v Hotelu International v Brně ve dnech 5. a 6. 10. 2023,
týden před Mezinárodním dnem trombózy, který se připomíná vždy 13. října a připravované setkání je také jeho připomenutím. Věříme, že Vás připravovaný program zaujme a těšíme se na setkání.

Za organizátory,

M. Penka