Titulní stránkaPořádané akce » X. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH, 5.-6.10.2023 Brno » Informace k aktivní účasti

Informace k aktivní účasti

JEDNACÍ JAZYK
Jednacím jazykem kongresu bude čeština, slovenština a angličtina (bez simultánního překladu).
 

Pokyny pro přípravu a zaslání abstrakt
• rozsah abstraktu maximálně 300 slov;
• záhlaví musí obsahovat název přednášky, jména autorů (podtrženo jméno osoby, která bude práci prezentovat), pracoviště autorů;
• žádáme autory o dodržení struktury abstraktu: Cíle, Metody, Výsledky, Závěr, případně Literatura a případně Podpora projektu; na konec abstraktu uveďte kontaktní e-mailovou adresu;
• abstrakta nebudou redigována, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku, nebudou zasílány korektury.
 

Deadline pro zasílání abstratů prodloužen do 31. 7. 2023
ON-LINE na www.meritis.cz/csth2023 nebo e-mailem na csth2023@meritis.cz;

O zařazení přihlášených sdělení budou autoři informováni nejpozději do 31. 8. 2023.
 

Vzorový abstrakt

Název přednášky: TROMOCYTOPÉNIE V TĚHOTENSTVÍ…
Autoři: Novák J.1, Novotný A.2
Pracoviště: 1 Oddělení klinické hematologie, FN Brno
  2 Trombotické centrum ÚLBLD, VFN Praha 


Postery
Během kongresu bude probíhat posterová sekce.
Postery budou umístěny na panelech o rozměru: 90×200 cm (šířka x výška).
Podkladový materiál je bílé lamino. Pomůcky k instalaci budou k dispozici.