Titulní stránkaPořádané akce » XXVII. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY » Informace k aktivní účasti

Informace k aktivní účasti

Pokyny pro přípravu a zaslání abstrakt 

Abstrakta, prosíme, přihlašujte na webových stránkách:
http://psdh.lf2.cuni.cz/…7/abstrakty/
Abstrakta, prosíme, odeslat nejpozději do 31. 7. 2017!
O zařazení přihlášených sdělení budou autoři informováni nejpozději do 10. září 2017.

Důležité informace k odborné prezentaci 

Abstrakta musejí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhněte se obecným formulacím typu „bude diskutováno“ nebo „budeme demonstrovat“ a vždy čísly uvádějte počty referovaných pacientů, vyšetření
a výsledky
.
Souhrnné referáty typu review nebo state-of-the-art budou přijímány pouze po předchozí domluvě s organizačním výborem.

Nejlepší příspěvky budou odměněny hodnotnými cenami! 

Organizační výbor konference udělí ceny za:

• Nejlepší poster v sekci lékař/VŠ
• Nejlepší abstrakt v sekci sester
• Nejlepší abstrakt účastníka do 35 let


Postery
Během konference bude probíhat posterová sekce.
Postery budou umístěny na panelech o rozměru: 90 cm (šířka) x 180 cm (výška).