Titulní stránkaPořádané akce » XXVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP 20.-23.10.2021, Brno

XXVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP 20.-23.10.2021, Brno

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

v minulém roce jsme věřili, že covidovou dobu překonáme a kongres bude v tradiční formě, bohužel se nestalo a museli jsme ho na poslední chvíli změnit na online formu. Za tuto dobu jsme si zvykli na virtuální prostředí a Česká internistická společnost pořádala celou řadu akcí, na vysoké úrovni s bohatou účastí. Nicméně věříme, že letošní XXVIII. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně, který bude v Brně ve dnech 20.- 23. 10. 2021,bude místem setkání po dlouhé době. Pokud se mýlím, tak jsme připraveni i na online verzi. Možná se ptáte, proč jsme opět v Brně, když jsme se po roce střídali s Prahou. Důvod je ten, že v roce 2024 bude Světový internistický kongres v Praze a náš by byl v Brně. Proto Praha bude v roce 2022 a 2024.
Současná covidová doba nás jako internisty bude provázet ještě řadu let. Chronický stres ze strachu o své zdraví, zdraví rodinných příslušníků, omezené návštěvy u lékařů, nedostatek pohybu, zvyšující se váha, konzumace alkoholu, zhoršení socioekonomické úrovně, to vše se časem odrazí ve zvýšení kardiovaskulárních rizikových faktorů a následně ve výskytu kardiovaskulárních a metabolických onemocnění. A internisté budou muset řešit tyto problémy jak v primární, tak sekundární prevenci. Covidová doba zasáhne i další interní podobory.

Vnitřní lékařství je mezioborové a v rámci kongresu nebudou chybět témata, která budou reagovat na současnou situaci a také témata na něž se při jiných příležitostech nedostane. Právě komplexnost a šíře záběru internisty činí z této medicínské specializace jednu z nejzajímavějších a také nejnáročnějších.

Potěšující je, že roste zájem a úroveň vystoupení nejen odborných společnosti, ale i firemních. V posledních letech výrazně vzrostl počet firemních sympozií a také zájem časopisů o publikace připravené k našemu kongresu. Sesterská sekce již nedílně patří k programu a její kvalita rok od roku roste. Prohlubujeme i spolupráci se slovenskými kolegy při konání kongresů a náplni časopisu Vnitřní lékařství.

Organizací kongresu je opět pověřena společnost Meritis s.r.o, která své organizační schopnosti prokázala na předchozích kongresech. Oceňujeme účast a podporu firem, bez nich by se tato setkání nemohla uskutečnit.

S přáním úspěšného XXVIII. kongresu České internistické společnosti v Brně, se bude těšit na setkání s Vámi, tentokrát snad osobně, organizační a programový výbor kongresu.

Mirek Souček

za organizační a programový výbor