Titulní stránkaPořádané akce » XXVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP 20.-23.10.2021, Brno » Organizační výbor

Organizační výbor

VÝBOR ČESKÉ INTERNISTICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP VE FUNKČNÍM OBDOBÍ 2018 – 2022

PŘEDSEDA
• prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ

• prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

• prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

• prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

VĚDECKÝ SEKRETÁŘ

• prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc.

POKLADNÍK

• prim. MUDr. Petr Svačina

ČLENOVÉ

• prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

• MUDr. Jana Lacinová

• prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D.

• prim. MUDr. Jan Nedvídek

• prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

• prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

• doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.

• prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

• doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

REVIZNÍ KOMISE

• MUDr. Jiří Orság – předseda

• prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

• MUDr. Milan Tržil


ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ VÝBOR KONGRESU

PŘEDSEDA
• prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

ČLENOVÉ
• prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D.
• Ilona Růžičková
• prim. MUDr. Petr Svačina
• prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
• MUDr. Milan Tržil
• prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
II. interní klinika Lékařské fakulty MU

Pekařská 53
659 91 Brno

tel.: +420 543 182 253
fax: +420 543 182 307