Titulní stránkaPořádané akce » XLI. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI, XXXIII. KONFERENCE ČESKÉ ASOCIACE PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS, BLOK ČESKÉ ASOCIACE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ ČKS; 3. -5. 10. 2024

XLI. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI, XXXIII. KONFERENCE ČESKÉ ASOCIACE PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS, BLOK ČESKÉ ASOCIACE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ ČKS; 3. -5. 10. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás pozvat na XLI. konferenci České společnosti pro hypertenzi, XXXIII. konferenci pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS a bloku České asociace srdečního selhání ČKS. 

Hypertenzní sjezd patří k vyhledávaným konferencím a jsem rád, že Vám můžeme nabídnout pozvání opět
do Mikulova, do hotelu Galant, kde společně strávíme příjemné odborné, ale i společenské chvíle. 

Hypertenze patří k nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním a dosažení cílových hodnot krevního tlaku, adherence k léčbě a inercie nám stále dělá velké problémy. Naše setkání by mělo přispět k tomu, abychom
se vzájemně seznámili s novinkami v diagnostice a léčbě vysokého krevního tlaku a při vzájemné výměně názorů
a nových poznatků přispěli ke zlepšení péče o hypertoniky v klinické praxi. 

V letošním roce proběhly volby do výboru České společnosti pro hypertenzi a předsedkyní se stala
prof. MUDr Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D. Výbor ČSH je velmi aktivní a kromě pravidelných konferencí ČSH
se podílí na sympoziích na Novoměstské radnici. V letošním roce to bylo již XXII. setkání, z kterého se vydává monografie: Arteriální hypertenze – současné klinické trendy. Mladí a aktivní lékaři, mají možnost se účastnit letní školy hypertenze Evropské hypertenzní společnosti (ESH). Každoročně k světovému dni hypertenze (17. května) pořádáme tiskové konference a osvětu. Pravidelně organizujeme bloky na sjezdech České kardiologické společnosti a na kongresech České internistické společnosti. Každý rok vyhlašujeme ceny za nejlepší originální práce v oblasti hypertenze u autorů do 40 let a nově publikační cenu bez ohledu na věk autora. ČSH aktivně spolupracuje s ESH a také s Mezinárodní společnosti pro hypertenzi (ISH). Vydáváme časopis „Hypertenze
a kardiovaskulární prevence“. Členové výboru jsou vedoucími v „Centres of Excellence in Hypertension“. Vydali jsme Diagnostické a léčebné postupy u arteriální hypertenze – verze 2022 a letos knihu Hypertenze pro praxi. 

Organizací konference je pověřena již tradičně na Moravě, firma Meritis s.r.o. 

Kdo přijíždíte poprvé, tak na Mikulovském zámku můžete navštívit zcela unikátní vinařskou expozici s obřím sudem a dřevěnými kládovými lisy. Začíná zde i vinařská stezka – po trase okolo Pálavy. Centrum města bylo již v roce 1952 vyhlášeno památkovou rezervací. Najdete zde barokní Sloup Nejsvětější Trojice, na východní straně náměstí pak Dietrichsteinskou hrobku. Z gotických staveb stojí za zmínku farní a kolegiátní kostel sv. Václava.
Ve chvílích volna můžete navštívit další známé lokality Mikulova, Svatý Kopeček, Kozí hrádek. Svatý Kopeček
se stal v 17. století významným poutním místem, je zde kostel sv. Šebestiána, zvonice a kaple křížové cesty.
Ať půjdete v Mikulově a jeho okolí kamkoliv, setkáte se s pohodou a pohostinností jižní Moravy. 

Doufám, že se Vám konference bude líbit a strávíme zde užitečné a příjemné chvíle a navážeme na tradici úspěšných konferencí v minulých letech.

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
předseda organizačního výboru

Prof. MUDr Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.
předsedkyně ČSH