Titulní stránkaPořádané akce » XLI. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI, XXXIII. KONFERENCE ČESKÉ ASOCIACE PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS, BLOK ČESKÉ ASOCIACE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ ČKS; 3. -5. 10. 2024 » Informace k aktivní účasti

Informace k aktivní účasti

JEDNACÍ JAZYK
Jednacím jazykem konference bude čeština, slovenština a angličtina (bez simultánního překladu).
 

Pokyny pro přípravu a zaslání abstrakt
• rozsah abstraktu maximálně 300 slov;
• záhlaví musí obsahovat název přednášky, jména autorů (podtrženo jméno osoby, která bude práci prezentovat), pracoviště autorů;
• žádáme autory o dodržení struktury abstraktu: Cíle, Metody, Výsledky, Závěr, případně Literatura a případně Podpora projektu; na konec abstraktu uveďte kontaktní e-mailovou adresu;
• abstrakta nebudou redigována, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku, nebudou zasílány korektury
 

Abstrakt, prosíme, odeslat nejpozději do 31. 5. 2024
ON-LINE na www.meritis.cz/…4/registrace nebo e-mailem na mikulov2024@meritis.cz;

O zařazení přihlášených sdělení budou autoři informováni nejpozději do 31. srpna 2024.
 

Vzorový abstrakt

Název přednášky: LÉČBA HYPERTENZE U OBÉZNÍCH JEDINCŮ…
Autoři: Novák J.1, Novotný A.2
Pracoviště: 1 Interní oddělení, FN Olomouc
  2 Interní kardiologická klinika, FN Brno 


Postery
Během konference bude probíhat posterová sekce.
Postery budou umístěny na panelech o rozměru: 90×200 cm (šířka x výška).
Podkladový materiál je bílé lamino. Pomůcky k instalaci budou k dispozici.