Titulní stránkaPořádané akce » 30. sympozium asistované reprodukce a 19. česko-slovenská konference reprodukční medicíny 2020 » Informace k aktivní účasti

Informace k aktivní účasti

Přihlášku k aktivní účasti zašlete do 15. září 2020 pouze v elektronické podobě na adresu: Zakova.Jana@fnbrno.cz

Formulář pro přípravu abstrakta naleznete na http://www.ivfbrno.cz.

FORMY PREZENTACE: přednáška, poster

AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA: dataprojektor

JEDNACÍ JAZYK: čeština, slovenština, angličtina