Titulní stránkaPořádané akce » XII. NÁRODNÍ KONGRES SSTA, 2.-3.11.2023

XII. NÁRODNÍ KONGRES SSTA, 2.-3.11.2023

Vážené kolegyně a kolegové, milé dámy a pánové, přátelé,

je mi potěšením a velkou ctí, že jsem byl pověřen Společností pro sportovní traumatologii a artroskopii při ČLS JEP uspořádáním XII. národního kongresu artroskopické společnosti.
Spolu s kolegy ortopedického oddělení Nemocnice v Českých Budějovicích, a.s., jsme velmi potěšeni, že můžeme další, v pořadí již dvanáctý ročník tohoto významného setkání českých a slovenských ortopedů pořádat právě v Budějovicích.
Dovoluji si Vás tedy tímto pozvat na setkání ve dnech 2.-3. listopadu 2023 v hotelu Clarion v Českých Budějovicích.
Nosným tématem sympozia by i tentokrát byly rekonstrukční výkony, a to nejen vazivového aparátu, ale též kartilaginozních lézí a revizní operace, a dále velmi diskutovaná témata hraničních indikací k různým artroskopickým výkonům.
Podobně jako na předešlém kongresu určitě chceme věnovat prostor i kolegům fyzioterapeutům a v sesterské sekci též problematice sesterské.
Věříme, že naše setkání a odborná vystoupení přispějí k vyjasňování některých problematických názorů, k vytříbení náhledů a indikací a to právě v době enormně narůstajícího počtu artroskopických výkonů a pracovišť. Pokusíme se pro Vás odborné setkání doprovodit i zajímavou společenskou částí.
Po vynucené „kovidové“ pauze se předchozí kongres konal v Bratislavě a slovenští kolegové pro nás nasadili vysokou laťku. Věříme, že se nám podaří i za přispění a pomoci našich firemních partnerů kvalitním programem navázat nejen na kvalitu kongresů předchozích, ale též na odborná sympozia a akce pořádané v Budějovicích v minulosti.

S pozdravem

Pavel Sadovský
Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice
člen výboru SSTA ČLS JEP