Titulní stránkaPořádané akce » XII. NÁRODNÍ KONGRES SSTA, 2.-3.11.2023 » Všeobecné informace

Všeobecné informace

XII. národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii je prověřen
organizací EthicalMedTech a akci je přidělen status SCHVÁLENO (EMT34435).

TERMÍN KONÁNÍ KONGRESU
2. – 3. LISTOPADU 2023

MÍSTO KONÁNÍ KONGRESU
Clarion Congress Hotel České Budějovice
Pražská třída 2306/14, České Budějovice

TÉMATA KONGRESU

LÉKAŘSKÁ SEKCE:

•Nejnovější trendy a doporučené postupy v artroskopických rekonstrukčních výkonech vazivového aparátu a kartilaginozních lézí
•Problematika revizních operací
•Hraniční indikace různých artroskopických výkonů
•Sportovní traumatologie
•Varia

SESTERSKÁ SEKCE:

•Rekonstrukční artroskopické výkony a jejich komplikace z pohledu sestry
•Jednoduché artroskopické výkony z pohledu sestry
•Pooperační sesterská péče
•Varia

FYZIOTERAPEUTICKÁ SEKCE:

•Nové trendy ve fyzioterapii u rekreačních a vrcholových sportovců
•Fyzioterapie při poranění a po operacích velkých kloubů
•Fyzioterapie při svalových zraněních
•Specifika fyzioterapie u sportovců mládežnických kategorií
•Terapeutické koncepty u funkčních poruch vrcholových sportovců

REGISTRAČNÍ POPLATKY
(ZVÝHODNĚNÝ POPLATEK PRODLOUŽEN DO 20.8.2023)

Registrační poplatky (ceny včetně DPH) do 31. července 2023 od 1. srpna 2023
Členové SSTA ČLS JEP* 1 900 Kč 2 200 Kč
Nečlenové SSTA ČLS JEP 2 200 Kč 2 500 Kč
SZP (sestra), fyzioterapeuti 700 Kč 1 000 Kč
Doprovodná osoba 500 Kč 500 Kč

*Za člena SSTA ČLS JEP je považován ten člen, který má pro rok 2023 zaplacené členské poplatky. Tyto údaje budou prověřovány s SSTA.

Registrační poplatek zahrnuje:
• účast na odborných zasedáních kongresu
• kongresové materiály
• volný vstup na výstavu firem
• občerstvení během přestávek

Registrační poplatek doprovodné osoby zahrnuje:
• občerstvení během přestávek


SPOLEČENSKÝ VEČER

Společenský večer se koná 2. listopadu 2023 od 20.00 hod. v Clarion Congress Hotel České Budějovice, hotelová restaurace Veduta.

Cena vstupenky na společenský večer je 700 Kč.

CERTIFIKÁTY, POTVRZENÍ
Akreditovaná akce systému celoživotního vzdělávání je garantována ČLK a hodnocena kreditními body. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Pro NLZP je akce garantována ČAS, fyzioterapeuti organizací UNIFY ČR.
Potvrzení o účasti a certifikáty ČLK a UNIFY ČR budou zasílány e-mailem po skončení kongresu.STRAVOVÁNÍ
Kávové přestávky během přednášek budou zajištěny v místě kongresu.
Oběd na čtvrtek 2. 11. 2023 lze zakoupit on-line při registraci v částce 400,– Kč.

PLATBY
Česká republika – platby kongresových poplatků proveďte, prosíme, převodem na účet číslo: 3484400265/5500 – Raiffeisenbank a.s.
Pro platby ze zahraničí IBAN účet: CZ43550000000­03484400265, SWIFT kód: RZBCCZPP
Variabilní symbol bude automaticky vygenerován při online registraci a zaslán na Váš e-mail.
Veškeré platby jsou uvedeny včetně DPH a jsou považovány za zálohy. Příjmové daňové doklady budou vystaveny na místě. V případě platby fakturou kontaktujte organizační agenturu. Faktury budou vystaveny pouze na základě písemné žádosti, o dodatečné faktury bude možné požádat do 1 měsíce po skončení kongresu. Dokladem o zaplacení se prokažte u registrace.

STORNO ÚČASTI
Storno účasti je nutné nahlásit organizační agentuře písemně. Při zrušení účasti do 15. 8. 2023 bude vráceno 50 % hodnoty zaplaceného poplatku. Po tomto termínu není možné zaplacenou částku vrátit, ale delegátovo bude zaslán sjezdový materiál.

UBYTOVÁNÍ

Rezervaci a platbu za ubytování si každý účastník kongresu zajišťuje individuálně.
Ubytování si můžete rezervovat v Clarion Congress Hotel České Budějovice za níže uvedených podmínek. Kontaktujte, prosíme, rezervační oddělení.

Pro rezervaci ubytování, prosíme, uvádějte HESLO: SSTA

Rezervační oddělení
Tel.: +420 389 102 111
E-mail: reservations.cchcb@clarion-hotels.cz
Kapacita s níže uvedenými cenami bude hotelem garantována do 22. 9. 2023.

SGL pokoj 1 700 Kč/noc
DBL pokoj obsazený 1 osobou 1 700 Kč/noc
DBL pokoj obsazený 2 osobami 2 100 Kč/noc

Ceny nezahrnují městský poplatek 25,– Kč/ osoba/noc.
Storno podmínky k ubytování v hotelu Clarion:
do 20. 10. 2023 – bez storno poplatku
od 21. 10. 2023 do dne konání kongresu – 100% z celkové ceny zrušeného ubytování