Titulní stránkaPořádané akce » XII. NÁRODNÍ KONGRES SSTA, 2.-3.11.2023 » Informace k aktivní účasti

Informace k aktivní účasti

INFORMACE K AKTIVNÍ ÚČASTI

Všechny abstrakty musí být zaslány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Upozorňujeme však, že jazyk abstraktu se musí shodovat s jazykem prezentace.

Maximální počet slov je 300 (bez názvu, autorů, institucí).

Žádáme autory o dodržení struktury abstraktu: cíle, metody, výsledky, závěr, případně literatura a podpora projektu.

Standardní zkratky nepotřebují vysvětlení. Jinak musí být zkratky definovány v závorkách při použití v textu.

Prosíme, uveďte preferovanou sekci (lékařská, sesterská, fyzioterapeutická), ve které chcete přednášku prezentovat.

Abstrakt by neměl obsahovat fotografie, obrázky, tabulky ani grafy.

Autoři odpovídají za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.

Po odeslání abstraktu bude zasláno automatické potvrzení na e-mailovou adresu kontaktní osoby. Pokud ho během hodiny po odeslání abstraktu neobdržíte (a nebude ani ve složce spamem), kontaktujte nás, prosíme, na emailové adrese: sstakongres@meritis.cz.

Pokud byste potřebovali upravit již zaslaný abstrakt, neposílejte ho, prosíme, znovu přes formulář, ale kontaktujte nás na výše uvedené e-mailové adrese.

ABSTRAKT, PROSÍME, ODESLAT NEJPOZDĚJI DO 20. 8. 2023:
ON-LINE NA: www.meritis.cz/sstakongres2023  – odkaz Registrace

VYROZUMĚNÍ O PŘIJETÍ ABSTRAKTU A FORMĚ PREZENTACE:
Autoři budou o přijetí/nepřijetí abstraktu a formě prezentace vyrozuměni e-mailem nejpozději do 31. 8. 2023.

Vzorový abstrakt

Název přednášky: NOVINKY V AMBULANTNÍ ARTROSKOPII
Autoři: Novák J.1, Novotný A.2
Pracoviště: Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.1
  Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2.LF UK a FN Motol2