Titulní stránkaPořádané akce » XXX. KONGRES ČESKÉ INTERNISTICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP, 8.-11.11.2023, Brno » Informace k aktivní účasti

Informace k aktivní účasti

JEDNACÍ JAZYK
Jednacími jazyky kongresu budou čeština, slovenština a angličtina (bez simultánního překladu).
 

POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ PRODLOUŽEN DO 15. 9. 2023!

Abstrakta, prosím, zasílejte elektronicky:
• formát Word, řádkování jednoduché, velikost písma 12 bodů, písmo Times New Roman;
• rozsah abstraktu maximálně 300 slov (mimo záhlaví);
• záhlaví musí obsahovat název, jména autorů (podtrženo jméno osoby, která bude práci prezentovat), pracoviště autorů;
• požadujeme strukturovaná abstrakta: cíl, metodika, výsledky, závěry. Na konec abstraktu uveďte kontaktní e-mailovou adresu;
• abstrakta nebudou redigována, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku. Nebudou zasílány korektury.