Titulní stránkaPořádané akce » XXX. KONGRES ČESKÉ INTERNISTICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP, 8.-11.11.2023, Brno » Organizační výbor

Organizační výbor

ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ VÝBOR KONGRESU

PREZIDENT KONGRESU
• prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D., FEFIM

ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONGRESU

PŘEDSEDA
• prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

ČLENOVÉ
• prof. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D.
• prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.
• MUDr. Milan Tržil
• Ilona Růžičková

PROGRAMOVÝ VÝBOR KONGRESU

PŘEDSEDA
• prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC, FEFIM

ČLENOVÉ
• MUDr. Bronislav Čapek
• MUDr. Tomáš Hauer
• MUDr. Jan Novák, Ph.D.
• MUDr. Jan Škrha, Ph.D.
• Mgr. Bohdana Kupčíková Břegová, Ph.D., MBA